Nieuws en persberichten


Uitbreiding bestuur van de stichting

17 januari 2024

Als voorzitter van de Stichting Hilversum in de Oorlog kan ik u met genoegen meedelen, dat het bestuur van onze stichting met twee Hilversummers zal worden uitgebreid.

De Stichting Hilversum in de Oorlog is in 2020 door mij opgericht, met als doel educatie en voorlichting over de Tweede Wereldoorlog, mede aan de hand van materialen, documenten en oorlogsverhalen, vooral uit ’t Gooi.

Ik word hierin gesteund door mijn vader en mijn partner Merle Lammers, die beiden ook zeer geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Al enkele jaren sta ik in contact met Lieke van Amstel en Harry Vogels. Zij zijn beiden ook zeer geïnteresseerd in de Twee Wereldoorlog. Dat komt mede door hun beider opa’s. De opa van Lieke was verzetsman en is in 1945 omgekomen in Concentratiekamp Wöbbelin; de opa van Harry was NSB’er. Harry heeft over zijn opa een boek geschreven. Samen geven Lieke en Harry via Steunpunt Gastsprekers Westerbork en Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin op vele scholen in Nederland en Duitsland gastlessen over goed en fout in de Tweede Wereldoorlog.

De Stichting Hilversum in de Oorlog is thans nauw betrokken bij een scholenproject van
Lieke en Harry met 49 leerlingen van groepen 8 van de Violenschool in Hilversum. Samen met de 49 leerlingen werken wij aan een kinder-/leerboek over goed en fout in de Tweede Wereldoorlog. Deze fijne samenwerking leidt er nu toe, dat wij ook samen met Lieke en Harry verder gaan in het bestuur van de Stichting Hilversum in de Oorlog.

In april a.s. zal het kinder-/leerboek met de titel Bas en Jan, over 2 opa’s in WO2
gereedkomen. Dit is dan het begin van een hopelijk langdurig educatie- en
voorlichtingsproject voor alle scholen in Hilversum. Want over de Tweede Wereldoorlog valt nog heel veel uit te leggen aan de jongeren van Hilversum.

 

Robin Gouwswaard, voorzitter Stichting Hilversum in de Oorlog
www.hilversumindeoorlog.nl


Jonge verzamelaar heeft indrukwekkende collectie van Hilversum in de oorlog: 'Het lokale maakt indruk'

13 januari 2024

De Gooi en Eembode interviewde de oprichter en voorzitter van Stichting Hilversum in de Oorlog over zijn collectie en het Hilversumse oorlogsverleden. Op 08 februari was het artilkel te lezen in het huis aan huis blad van Hilversumnieuws. (zie rechts)

Gooi en Eembode 13 januari 2024 - Jonge verzamelaar heeft indrukwekkende collectie van Hilversum in de oorlog: 'Het lokale maakt indruk'

 


Gastles Hilversum in Oorlogstijd, Violenschool Hilversum

17 oktober 2023

Afgelopen dinsdag gaf Stichtingsvoorzitter Robin Gouwswaard namens Stichting Hilversum In De Oorlog een gastles over de Tweede Wereldoorlog in Hilversum aan 49 leerlingen van de Violenschool in Hilversum! Dit was ter inleiding van het project van Harry Vogels en Lieke van Amstel over "goed fout". Uiteraard nam ik ook een aantal documenten en objecten uit mijn eigen collectie mee.

Het is belangrijk om leerlingen iets te leren over de geschiedenis van hun eigen stad of dorp. De geschiedenis wordt ook een stuk tastbaarder door originele stukken uit de oorlogsperiode te tonen.


Jonge verzamelaar stort zich op Hilversum in de oorlog

28 november 2022

Oneindig Noord Holland interviewde de oprichter en voorzitter van Stichting Hilversum in de Oorlog over zijn collectie en het Hilversumse oorlogsverleden.

Oneindig Noord Holland 28 november 2022 - Jonge verzamelaar stort zich op Hilversum in de oorlog

 
Mini-symposium: ‘Het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog’

22 april 2022

Op 22 april 2022 sprak voorzitter Robin Gouwswaard namens Stichting Hilversum in de Oorlog op het Mini-symposium Het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog over de rol van fotografie bij het collectieve geheugen van de Tweede Wereldoorlog en bij het geschiedenisonderwijs. Dit deed hij samen met Fotograaf Ahmet Polat, hoogleraar archiefwetenschap Charles Jeurgens, kunstgeschiedenis drs. Hanke Wiegand, journalist/auteur Ad van Liempt en directeur Museum Hilversum Stef van Breugel.

Museum Hilversum - Mini-symposium: ‘Het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog’

Gooi en Eembode - ‘Het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog’ in Museum Hilversum
Het gevonden wachtman uniform met de erkennungsmarke