Over ons en onze missie

2015: het begin

In 2015 begint Robin Gouwswaard met het verzamelen van origineel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk uniformen, foto's en uitrustingstukken werden verzameld. Uit historische belangstelling voor de regio werd naast het verzamelen ook op Facebook een groep opgericht met als naam Tweede Wereldoorlog ’t Gooi.

2017: Hilversum in de Oorlog

In 2017 richt Gouwswaard zijn verzameling op het materiaal met betrekking tot Hilversum in oorlogstijd. Om deze vondsten te delen met belangstellenden wordt in september de Facebook-pagina ''Hilversum in de Oorlog'' opgericht.

Collectie Hilversum in de Oorlog in oktober 2017.

Collectie Hilversum in de Oorlog in januari 2018.

2020: Eerste expositie en begin van de stichting

In februari 2020 hield Gouwswaard in samenwerking met de Gemeente Hilversum een expositie in het gemeentehuis om een deel van zijn collectie tentoon te stellen. In hetzelfde jaar heeft Gouwswaard ook uniek beeld- en documentatiemateriaal aangeleverd voor het boek Een stad op drift van Geraldien von Frijtag, dit boek wordt in opdracht van de Gemeente Hilversum geschreven.

Na het uitvoeren van deze activiteiten besloot Gouwswaard om samen met Merle Lammers Stichting Hilversum in de Oorlog op te richten, met educatie en voorlichting als doel. Dit doen we aan de hand van tentoonstellingen, lezingen en publicaties. De Collectie van Robin Gouwswaard is aan de stichting voor educatie en voorlichting in bruikleen gesteld.

2022: De website

Na lang nadenken is in april 2022 eindelijk besloten een website te starten voor Hilversum in de Oorlog. Om zo het collectief geheugen van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog te vereeuwigen op het internet.

2023: Uitbreiding van het bestuur

Na een eerder contact met Lieke van Amstel en Harry Vogels in 2019/ 2020, ontstaat er opnieuw contact in 2023, bij een kinder-/leerboek project samen met 49 leerlingen van groep 8 van de Violenschool in Hilversum. Deze samenwerking heeft ons doen besluiten Lieke en Harry in het bestuur van de Stichting Hilversum in de Oorlog op te nemen.

2024: Fondsenwerving

Tot 2024 beschikt de Stichting Hilversum in de Oorlog niet over een bankrekening. Vanaf de oprichting beschikt de stichting niet over financiële middelen. Dat verandert bij de benoeming van Harry Vogels als penningmeester van de stichting in januari 2024. Vanaf februari 2024 zal de stichting actief worden als fondswerver. Met de financiële middelen zullen projecten worden gefinancierd. Projecten alleen op het terrein educatie en voorlichting over de Tweede Wereldoorlog.

                                         Collectie Hilversum in de Oorlog in februari 2022.