Over ons en onze missie

Bestuur

Robin Gouwswaard

Voorzitter Stichting Hilversum in de Oorlog

Sinds 2015 verzamelt Robin materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. De focus ligt sinds 2017 de focus op materiaal uit of over Hilversum en directe omgeving. Sinds 2017 zet hij zich in om oorlogsverhalen uit de regio in kaart te brengen. Dit doet hij voornamelijk aan de hand van zijn collectie. Robin geeft gastlessen op scholen, werkt mee aan het opzetten van tentoonstellingen en levert materiaal aan voor publicaties.

Merle Lammers

Secretaris Stichting Hilversum in de Oorlog

Sinds 2017 ondersteunt Merle het onderzoek naar Hilversum en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze vindt het belangrijk om de verhalen te blijven vertellen. In 2023 en 2024 heeft Merle als historisch onderzoeker aan de Universiteit Utrecht in opdracht van de Gemeente Hilversum onderzoek gedaan naar de gemeente tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Eddy Gouwswaard

Penningmeester Stichting Hilversum in de Oorlog

Eddy ondersteunt zijn zoon Robin al jaren met zijn hobby. Eddy is verantwoordelijk voor de meeste logistieke handelingen zoals het vervoeren en inpakken van het materiaal voor tentoonstellingen en lezingen. Vanuit zijn creatieve en technische achtergrond denkt hij altijd efficiënt mee over de beste manier om iets tentoon te stellen.


Ontstaan en onze missie

2015: het begin

In 2015 begint Robin Gouwswaard met het verzamelen van origineel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk uniformen, foto's en uitrustingstukken werden verzameld. Uit historische belangstelling voor de regio werd naast het verzamelen ook op Facebook een groep opgericht met als naam Tweede Wereldoorlog ’t Gooi.

2017: Hilversum in de Oorlog

In 2017 richt Gouwswaard zijn verzameling op het materiaal met betrekking tot Hilversum in oorlogstijd. Om deze vondsten te delen met belangstellenden wordt in september de Facebook-pagina ''Hilversum in de Oorlog'' opgericht. Hier gebruikt hij voor het eerst de bronvermelding "Collectie Hilversum in de Oorlog", daarmee wordt zijn privecollectie bedoeld.

Collectie Hilversum in de Oorlog in oktober 2017

Collectie Hilversum in de Oorlog in januari 2018

2020: Eerste expositie en begin van de stichting

In februari 2020 hield Gouwswaard in samenwerking met de Gemeente Hilversum een expositie in het gemeentehuis om een deel van zijn collectie tentoon te stellen. In hetzelfde jaar heeft Gouwswaard ook uniek beeld- en documentatiemateriaal aangeleverd voor het boek Een stad op drift van Geraldien von Frijtag, dit boek wordt in opdracht van de Gemeente Hilversum geschreven.

Na het uitvoeren van deze activiteiten besloot Gouwswaard om samen met Merle Lammers Stichting Hilversum in de Oorlog op te richten, met educatie en voorlichting als doel. Dit doen we aan de hand van tentoonstellingen, lezingen en publicaties. De Collectie van Robin Gouwswaard is aan de stichting voor educatie en voorlichting in bruikleen gesteld.

2022: De website

Na lang nadenken is in april 2022 eindelijk besloten een website te starten voor Hilversum in de Oorlog. Om zo het collectief geheugen van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog te vereeuwigen op het internet.

                                         Collectie Hilversum in de Oorlog in februari 2022