Gijsbertus van Strijland

In het midden van alle bevrijdingsvreugde in Hilversum gebeurde er ook iets tragisch voor het Hilversumse verzet. De verzetsman Gijsbertus (Gijs) van Strijland kwam om tijdens een ongeluk met een Britse Stengun machinepistool. Hij werd 39 jaar oud.

Portret Gijsbertus van Strijland, fotoalbum G.J. Dieperink collectie SAGV.

Priveleven

Gijs van Strijland werd op 27 december 1905 geboren in Nijkerk. Omstreeks 1932 verhuisde hij naar Hilversum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij portier bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB). Hij trouwde met Hendrika van Ravenszwaaij en met haar had hij een dochter, Hendrika Gijsbertha Maria van Strijland (geboren in 1937). In 1944 kregen ze nog een zoon, Gijsbertus Johannes.

Verzetsactiviteiten

Gedurende de oorlog werd Gijs lid van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Ook was hij betrokken bij de verzetsactiviteiten op het GAB. Naast het ontvreemden van stempels en het vervalsen van handtekeningen, verwisselde hij goede Ausweise voor vervalste. Zo liepen NSB’ers met vervalste Ausweisen over straat, en hadden onderduikers de geldige exemplaren. Na de Oktoberrazzia van 1944 deelde hij ook vervalste vrijstellingen uit. Tegen het eind van de oorlog kwam de Sicherheitsdienst (SD) erachter dat hij bij het verzet zat, maar het lukte hen niet om hem op te pakken.

Ongeluk

Het verzet had ook een gewapende afdeling. Zij verkregen de wapens via Britse droppingscontainers uitgegooid door vliegtuigen, of ze stalen wapens van Duitse militairen. Ook de groep van Gijs had een aantal wapens waaronder enkele Stenguns. Bij een vroeg model van de Stengun ontbrak de veiligheidspal, hierdoor kon het voorkomen dat het wapen afging zonder dat het de bedoeling was. Helaas gebeurde dit ook op 5 mei 1945 bij een vriend van Gijs van Strijland. Zijn vriend zette de Stengun op de grond waardoor alle kogels er in een keer uitschoten door de klap. Een aantal kogels hebben Gijs van Strijland noodlottig geraakt waardoor hij deze dag op 5 mei 1945 overleed.

Begrafenis

Na een rouwstoet door een deel van Hilversum heen werd Gijsbertus van Strijland op 9 mei 1945 onder militaire eer begraven door zijn mede verzetsstrijders op de Noorderbegraafplaats te Hilversum. Inmiddels is hij herbegraven op de erebegraafplaats te Loenen.

Gedicht

In 1945 na de dood van Gijsbert van Strijland hebben zijn kameraden een gedicht gemaakt genaamd ''Onze Gijs is opgeroepen'' ter ere van hem.

Onze Gijs is opgeroepen

Eindelijk kwam de blijde mare,
Dat ons land weer zou zijn vrij.
Overal zag men groote scharen,
Allen waren jub'lend blij.


Alle strijdkrachten moesten komen
Om te helpen het Vaderland.
Ja, nu konden zij eens toonen
Hoe lief hen was het dierbaar pand.

En ook Gijs kwam, sterk en krachtig,
Moest ook helpen in den strijd.
O, wat leek het alles prachtig
Nu het menschdom niet meer lijdt.

 

Trouwe makker, wat keek je oolijk,
Je oogen waren een en al gloed.
Fier en sterk en altijd vroolijk
Stond je dar vol goeden moed.

 

Toen opeens..... het was gebeurd,
Zoo maar in een oogenblik.
Jij werd van ons afgescheurd.
En ‘t is God, die ‘t zoo beschikt.

 

Moeilijk is dit te doorgronden,
Dat je daar nu zoo stil ligt.
Ja, het slaat een diepe wonde
En je deed je dure plicht.

 

Opgeroepen, GIJSBERT STRIJLAND,
Door een Hooger Commandant.
Maar toch zal er altijd blijven
Tot over ‘t graf een trouwe band.

 

Straks zullen wij je rustig dragen
Naar je laatste rustplaats toe.
En wij willen niets meer vragen.
‘t Is wijs en heilig, wat Hij doe.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.