De Luchtbeschermingsdienst moest de bevolking beschermen tegen de gevolgen van luchtaanvallen, zoals branden of onontplofte explosieven. Ook was de LBD verantwoordelijk voor het luchtalarm. Bij de Luchtbeschermingsdienst had iedereen een eigen functie, variërend van bewaker tot brandweerman. Om het onderscheid voor burgers duidelijk te maken, hadden LBD-medewerkers diverse armbanden met de functies erop.


L.B.- Dienst

De Luchtbeschermingsdienst bestond voor het grootste deel uit bewakers van terreinen waaronder fabrieken maar ook huizenblokken. Ze hielden een oogje in het zeil in het geval van luchtbombardementen of andere gevaren voor de bevolking. Standaard leden van de Luchtbeschermingsdienst in Hilversum droegen een armband met de tekst ''L.B.-Dienst Hilversum'' erop. ''L.B.'' is een afkorting van Lucht Bescherming.

LB Dienst Hilversum armbanden. Collectie Hilversum in de Oorlog.

LBD Hilversum Straatdienst armband. Collectie Hilversum in de Oorlog.

Straatdienst

Mensen van de straatdienst werden ook leden van de blokploeg genoemd. Deze leden waren verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden. Ze begeleidde burgers naar schuilkelders, hielden toezicht en waren altijd zo snel mogelijk ter plekke bij onraad.

Blokleider

De Blokleider was het hoofd van een gebied, meestal was dit een huizen blok of een gedeelte van een straat. Hij was eindverantwoordelijke voor het veiligheid brengen van burgers, zo bestuurde hij de Blokploeg of brandweer in zijn aangewezen gebied. Blokleiders lichtte ook burgers in wat ze moesten doen in geval van nood. Ook was hij verantwoordelijk voor voldoende blusmateriaal of verbandposten.

LBD Hilversum Blokleider armband. Collectie Hilversum in de Oorlog.

LBD Hilversum Brandweer armband. Collectie Hilversum in de Oorlog.

Brandweer

Ook de brandweer viel onder de Luchtbeschermingsdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij hadden hun eigen armbanden met ''L.B.D. Hilversum Brandweer'' erop. De tekst ''Brandweer'' is later toegevoegd, deze zijn genaaid over de al voorgedrukte '''Straatdienst'' tekst.

Burgerlijke Gemeente Politie

De burgerlijke gemeente politie viel ook onder de Luchtbeschermingsdienst, deze organisatie staat los van de Duitse SS politie of de Staatspolitie. Deze politie hielp de burgers bijvoorbeeld met het rapporteren van bomschade en het administreren van blindgangers.

LBD Hilversum Gemeente Politie armband. Collectie Hilversum in de Oorlog.

LBD Hilversum Schuilplaatsleider armband. Collectie Hilversum in de Oorlog.

Schuilplaatsleider

Bij luchtbombardementen moesten burgers schuilen, Luchtbeschermingsdienst leden leidde de burgers naar de schuilplaatsen. Eenmaal binnen verdeelde de schuilplaatsleider de mensen, ze controleerden op verwondingen en gaf minder mobiele mensen een zitplaats terwijl jongeren moesten staan.

Opruimingsdienst

Tijdens luchtbombardementen kwam het voor dat er blindgangers neerkwamen, dit zijn onontplofte explosieven. Aangezien ze nog niet ontploft waren kon dit nog op elk moment gebeuren. De opruimingsdienst zorgde ervoor dat de explosieven ontmanteld en verwijderd werden.

LBD Hilversum Opruimingsdienst armband. Collectie Hilversum in de Oorlog.

Geneeskundigedienst

Ook bij de Luchtbeschermingsdienst zat er een afdeling die zich bezig hield met het genezen van slachtoffers, dit gebeurde voornamelijk na bombardementen. De medewerkers controleerde de burgers op verwondingen en hielpen waar nodig.

LBD Hilversum Geneeskundigedienst armband. Collectie Hilversum in de Oorlog.

Luchtbeschermingsdienst Waterleiding

Naast de standaard armbanden van de gemeente Hilversum hadden ook bedrijven hun eigen armbanden. Deze armbanden zijn landelijk verspreid maar soms lokaal gestempeld, waaronder deze band, gestempeld "Utrechtsche Waterleiding Maatschappij Afd. Hilversum". Daaronder staat "de vertegenwoordiger". Daar zou nog een handtekening bij horen te staan, maar helaas is deze vervaagd. De armband is van Gerardus Johannes A. Van Melzen geweest die bij de UWM werkzaam was.

Luchtbeschermingsdienst Waterleiding afdeling Hilversum. Collectie Anton van Melzen


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.